AeroParts Engineering & Fabrication

AeroParts Engineering & Fabrication

AeroParts Engineering & Fabrication

AeroParts Engineering & Fabrication

Nieuwsberichten

AeroParts is gespecialiseerd in het begrijpen van uw behoefte. Werkzaamheden besteedt u uit omdat u de capaciteit niet heeft om dit zelf te doen. Dan verwacht u van uw toeleverancier dat deze uw werk goed en op tijd aanlevert in de juiste kwaliteit, zodat uw werk direct ingezet kan worden.

Wij kunnen voor u mechanische producten, tooling en proto’s welke door u gedefinieerd en gespecificeerd zijn, fabriceren en samenstellen en naar wens, voorzien van een meetrapport. Onze kracht ligt in het bereiken van het juiste einddoel ongeacht de mogelijke discrepansies in aangeleverde definities en specificaties. U bent pas tevreden als wij leveren wat u bedoeld heeft.

Indien nodig kunnen wij uw ontwerp redesignen om tot een maximale functionaliteit en efficiënte maakbaarheid te komen. Dit geldt ook voor prototype opstellingen waarbij de praktijk soms nodig is om deze doelen te bereiken.

Dit alles gebeurt volgens onze beschreven procedures die garant staan voor ons kwaliteitsborging.

Kortom, wij doen wat u van ons verwacht.

Wat kan AeroParts voor u betekenen?

Mallen, Tooling & Gereedschappen

Vorm-, boor -, meetmallen en assemblage (montage) mallen worden bij onze klanten gebruikt om producten te kunnen vormen, bewerken en te assembleren.

De mallen kunnen bij AeroParts worden ontworpen, geëngineerd en gefabriceerd. Aan de hand van de specificaties van de klant worden de mallen ontworpen, ter controle voorgelegd, gefabriceerd en gecontroleerd door middel van een 3D-meting. Alle processtappen zijn beschreven in ons kwaliteitshandboek waardoor de juiste kwaliteit wordt gewaarborgd.

Fijnmechanisiche producten

Voor klanten die zich bezighouden met productontwikkelingen produceren wij fijnmechanische prototype producten en adviseren wij deze klanten over maakbaarheid – en prijsbepalende aspecten, waardoor een concurrerend product ontstaat.

Producten in seriematige aantallen worden 24/7 door onze bewerkingscentra geproduceerd, waardoor zeer scherpe productprijzen kunnen worden gerealiseerd. Producten die afgelopen decennia zijn uitbesteed aan lageloonlanden kunnen weer concurrerend naar Nederland worden teruggehaald. Voordelen in communicatie en transport worden gerealiseerd door in de buurt te produceren. Afgelopen jaar zijn door de Corona-epidemie grenzen gedeeltelijk of geheel gesloten geweest waardoor de levering van deze producten gestagneerd is. Dit is tevens een voordeel van het produceren in Nederland.

Assemblages

Assembleren van meerdere producten, normdelen en andere koopdelen tot fijnmechanische assies. Om kwaliteitsredenen kunnen montagevoorschriften worden opgesteld en herleidbaarheid worden vastgelegd.