AeroParts Engineering & Fabrication

AeroParts is sinds 1998 actief in de verspaningstechniek en met name op het gebied van fijnmechanische producten en tooling voor de vliegtuigindustrie.

Sinds 2014 is AeroParts ISO 9001 gecerticeerd; kwaliteitsbewaking, traceability, eerste product vrijgave en tekeningrevisie bewaking staan gedurende het gehele productieproces centraal.

Om flexibel en optimaal in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers, hebben we een uitgebreid en modern machinepark, waarvan meerdere units met robotbelading. Hiermee kunnen we volautomatisch en 24/7 producten fabriceren.

AeroParts fabriceert mechanische producten, tooling en proto’s welke door onze opdrachtgevers geëngineerd en gespecificeerd zijn. Naar wens kunnen we deze voorzien van een meetrapport.

Indien nodig kunnen wij het aangeleverde ontwerp redesignen om tot een maximale functionele en efficiënte maakbaarheid te komen.

Onze missie is het bereiken van het beoogde einddoel van de klant, ongeacht de mogelijke discrepansies in aangeleverde tekeningen en specificaties!

Onze klanten bevinden zich in de volgende branches:

  • Luchtvaart
  • Ruimtevaart
  • Semiconductor
  • Algemene machine- en apparatenbouw
  • Medische sector.
Hal AeroParts

Wat kan AeroParts voor u betekenen?

Fijnmechanisiche producten

Voor klanten die zich bezighouden met het ontwerpen van nieuwe producten, produceert AeroParts fijnmechanische prototype producten. Daarnaast adviseren wij deze klanten over maakbaarheid – en prijsbepalende aspecten, waardoor een concurrerend product ontstaat.

Producten in seriematige aantallen worden 24/7 door onze bewerkingscentra geproduceerd, waardoor zeer scherpe productprijzen kunnen worden gerealiseerd. Producten die afgelopen decennia zijn uitbesteed aan lagelonenlanden kunnen weer concurrerend naar Nederland worden teruggehaald. 

Door lokaal te produceren kunnen voordelen in communicatie (korte lijntjes) en transport (lagere kosten en kortere transporttijden) worden gerealiseerd. 

Daarnaast zijn de afgelopen jaren door de Corona-epidemie grenzen gedeeltelijk of geheel gesloten geweest waardoor de levering van deze producten onzeker en vertraagd is. We zien dat klanten hierdoor hun uitbestedingsstrategie gedeeltelijk of geheel hebben aangepast om zo dergelijke situaties in de toekomst voor te zijn.

Mallen, Tooling & Gereedschappen

Vorm-, boor -, meetmallen en assemblage (montage) mallen worden bij onze klanten gebruikt om producten te kunnen vormen, bewerken en te assembleren.

De mallen kunnen bij AeroParts worden ontworpen, geëngineerd en gefabriceerd. Aan de hand van de specificaties van de klant worden de mallen ontworpen, ter controle voorgelegd, gefabriceerd en gecontroleerd door middel van een 3D-meting. Alle processtappen zijn beschreven in ons kwaliteitshandboek waardoor de juiste kwaliteit wordt gewaarborgd.

Assemblages

Assembleren van meerdere producten, normdelen en andere koopdelen tot fijnmechanische assies. Om kwaliteitsredenen kunnen montagevoorschriften worden opgesteld en herleidbaarheid worden vastgelegd.

Nieuwsberichten