Mallen, Tooling & Gereedschappen

Vorm-, boor -, meetmallen en assemblage (montage) mallen worden bij onze klanten gebruikt om producten te kunnen vormen, bewerken en te assembleren.

De mallen kunnen bij AeroParts worden ontworpen, geëngineerd en gefabriceerd. Aan de hand van de specificaties van de klant worden de mallen ontworpen, ter controle voorgelegd, gefabriceerd en gecontroleerd door middel van een 3D-meting. Alle processtappen zijn beschreven in ons kwaliteitshandboek waardoor de juiste kwaliteit wordt gewaarborgd.