Fijnmechanische producten

Voor klanten die zich bezighouden met het ontwerpen van nieuwe producten, produceert AeroParts fijnmechanische prototype producten. Daarnaast adviseren wij deze klanten over maakbaarheid – en prijsbepalende aspecten, waardoor een concurrerend product ontstaat.

Producten in seriematige aantallen worden 24/7 door onze bewerkingscentra geproduceerd, waardoor zeer scherpe productprijzen kunnen worden gerealiseerd. Producten die afgelopen decennia zijn uitbesteed aan lagelonenlanden kunnen weer concurrerend naar Nederland worden teruggehaald. 

Door lokaal te produceren kunnen voordelen in communicatie (korte lijntjes) en transport (lagere kosten en kortere transporttijden) worden gerealiseerd. 

Daarnaast zijn de afgelopen jaren door de Corona-epidemie grenzen gedeeltelijk of geheel gesloten geweest waardoor de levering van deze producten onzeker en vertraagd is. We zien dat klanten hierdoor hun uitbestedingsstrategie gedeeltelijk of geheel hebben aangepast om zo dergelijke situaties in de toekomst voor te zijn.

fijnmechanische producten
fijn mechanisch
b3 plate astron
fijn